âm on và âm kun là gì

*
*

Chữ Kanji chính là chữ Hán của Trung Quốc được du nhập vào Nhật Bản. Nhờ có sự sâu sắc, một chữ Hán có thể diễn đạt một hoặc nhiều từ khác nhau. Chính vì vậy, người Nhật sử dụng chữ Hán để rút gọn chữ viết của mình. Tuy nhiên, điều đó lại phát sinh vấn đề: có những từ mang nghĩa hoàn toàn mới so với tiếng Nhật và có những từ đã có sẵn trong tiếng Nhật cần chữ Hán đồng nghĩa để viết thay thế. Từ đó, cách đọc phân thành hai loại: Âm On (cách đọc theo âm – âm Hán – Nhật) và Âm Kun (cách đọc theo nghĩa – âm thuần Nhật).

*

Để quyết định sử dụng cách đọc nào, ta phải dựa vào văn cảnh, dụng ý của Kanji, thậm chí là vị trí từ kanji đó trong câu…Để phân biệt âm on và âm kun trong tiếng Nhật ta căn cứ vào những ý sau đây:

*

Định nghĩa âm On và âm Kun trong tiếng Nhật

*

Âm On: Viết tắt của On'yomi (音読み)tức là cách đọc theo âm: âm Hán Nhật. Âm on để đọc các từ vay mượn của Trung Quốc (phần nhiều là từ ghép).

*

Âm Kun: Viết tắt Kun'yomi (訓読み)tức là cách đọc theo nghĩa: âm thuần Nhật. Âm kun để đọc những chữ Nhật gốc được viết bằng chứ Hán có ý nghĩa tương đương. Tức là đọc bằng cách nhìn chữ kanji lấy nghĩa và đọc dựa trên cách phát âm của một từ tương đương trong tiếng Nhật.

*

Có thể phân biệt âm on và âm kun như sau:

(*) Âm On không có okurigana, còn âm Kun có trường hợp có okurigana. Okurigana (送り仮名 / おくりがな) được hiểu là các ký tự đi kèm, là các hậu tố kana(Ví dụい,し,る…theo sau các ký tự Kanji) ở các từ trong văn viết tiếng Nhật.
(*) Âm On biểu thị cách đọc bằng katakana (vì là phiên âm từ tiếng nước ngoài – Tiếng Hán), còn âm Kun biểu thị cách đọc bằng hiragana (vì là cách đọc thuần Nhật).Ví dụ: kanji 東 tức là “phía Đông“, có cách đọc on là トウ (tou) (Gần giống với từ “đông” trong tiếng Việt phải không nào? Sở dĩ có sự gần tương đồng đó, bởi Tiếng Việt cũng sử dụng rất nhiều âm tiếng Hán).Trong tiếng Nhật, có hai từ mang nghĩa “phía Đông” là ひがし (higashi) và あずま (azuma). Vì vậy, ký tự 東 có cách đọc như sau:ON トウKUN 東 ひがし 東 あずま

*

Vậy trong Tiếng Nhật, khi nào dùng cách đọc âm On và khi nào dùng cách đọc âm Kun?

*

Những kanji độc lập, chẳng hạn một ký tự biểu diễn một từ đơn nhất, thường được đọc bằng cách đọc bằng âm Kun. Chúng có thể được viết cùng với okurigana để biểu đạt biến cách kết thúc của động từ hay tính từ, hay do qui ước.Ví dụ:情け nasake “sự cảm thông”,赤い akai “đỏ”, 新しい atarashii“mới”,見る miru “nhìn”, 必ず kanarazu “nhất định, nhất quyết”.(*け,い,る,trong các ví dụ trên chính làOkurigana)

*

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *