Hỏi Đáp

How often là gì?

Cách dùng How often và How : How often có nghĩa là hỏi mình làm một việc gì đó thường xuyên đến mức nào, nghĩa là bao lâu thì làm, vi dụ 1 lần 1 tuần, 1 lần 1 tháng… – Once : 1 lần – Twice: 2 lần – Three times: 3 lần –…

Hỏi Đáp

Neither nor và Either or là gì?

“I like either Maths or Literature” or “I like neither Maths nor Literature”. Nếu bạn đang chưa rõ sự khác nhau về ý nghĩa của hai câu trên cũng như cách sử dụng cấu trúc Either…Or và Neither…Nor thì hãy đọc bài viết dưới đây nhé. A. Either…Or Either … or …: hoặc… hoặc… Either…or…

Hỏi Đáp

nghĩa của từ Count on là gì?

Ý nghĩa của Count on là: Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào Ví dụ minh họa cụm động từ Count on: – You can COUNT ON them; if they have promised to do something, they‘ll do it. Bạn có thể tin cậy vào họ; nếu họ đã hứa làm gì, họ sẽ làm điều đó. Nghĩa từ Count on Ý nghĩa của Count on là:…

Hỏi Đáp

cấu trúc would rather là gì?

Would rather là loại câu phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh nếu bạn muốn nói sở thích hoặc mong muốn của mình. Bài học hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ 2 cấu trúc would rather thường gặp là cấu trúc would rather than (thích cái gì hơn) và cấu trúc  would rather that (tôi muốn…). Cấu trúc…

Hỏi Đáp

nghĩa của từ prime minister là gì?

Danh từ Thủ tướng chính phủ Thuộc thể loại Thông dụng Thủ tướng là người đứng đầu ngành hành pháp, nhân vật lãnh đạo chính trị cao nhất trong chính phủ của một quốc gia theo chính thể nghị viện, hay chức vị hành chính cao nhất trong chính phủ của một quốc gia theo…

Hỏi Đáp

take advantage of là gì?

Try to take advantage of every opportunity that comes your way. Hình thức cấu trúc ngữ pháp: “ V + …. – Câu mệnh lệnh thức: Hãy…. ” 1. Phân tích từ loại trong câu (Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa…

Hỏi Đáp

Position absolute là gì?

Có lẽ câu hỏi phân biệt position: relative và position: absolute là câu hỏi khôn thể thiếu khi đi phỏng vấn front end. Mình thấy câu hỏi này không quá khó nhưng có khá nhiểu bạn không trả lời được hay trả lời sai vì đơn giản là lâu không động đến nên dễ lẫn…

Hỏi Đáp

How Are You Doing là gì?

Trong giao tiếp hằng ngày có rất nhiều câu chào hỏi, nhưng có một câu chào hỏi thường thì người việt nam hay nhầm lẫn là How are you doing (dạo này thế nào rồi) với câu What are you doing? (Bạn đang làm gì?), hãy tìm hiểu cách sử dụng của How are you…

Hỏi Đáp

now that là gì?

now that now that: Bây giờ thì, giờ thì: đề cập đến một nguyên nhân đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra Ví dụ: Now that I understand why you do not want to meet me. (Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao em không muốn gặp tôi) now that Seeing that, since, as in Now that you’re here, you might as well stay for dinner. This usage was first recorded in 1530. For a synonym, see as long as….