Công Ty Thương Mại Acs Việt Nam, Giới Thiệu Công Ty

*

*

*

ACS CÓ MẶT ỞNHẬT VÀ KHẮP NƠI TRÊN CHÂU Á

Chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động vào năm 2008, ACS Việt Nam đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực mua, bán hàng trả chậm. Công ty đã phát triển một mạng lưới bán hàng rộng khắp cả nước với nhiểu sản phẩm đa dạng như: điện thoại, máy tính xách tay, xe đạp, xe đạp điện, xe máy, thiết bị nông nghiệp cùng với các thiết bị điện, điện lạnh, điện gia dụng, nội thất… khác. Với phương châm “Lợi ích của khách hàng là trên hết”, ACS Việt Nam luôn hỗ trợ Khách hàng tối ưu hóa chất lượng cuộc sống và nắm bắt cơ hội trong tương lai thông qua việc sử dụng dịch vụ bán hàng của Công ty.

Bạn đang xem: Công ty thương mại acs việt nam

Từ AEON được bắt nguồn từ gốc Latin với nghĩa là “VĨNH CỬU”. Niềm tin và nguyện vọng của khách hàng là cốt lõi triết lý hoạt động của chúng tôi. Tại AEON, sứ mệnh “vĩnh cửu” của tập đoàn là mang lại lợi ích cho khách hàng, và vì thế mọi hoạt động của Công ty đều tập trung vào khách hàng ở mức độ cao nhất.

Các nguyên lý cơ bản của AEON bao gồm:

“HÒA BÌNH”

AEON là một tập đoàn mà mọi hoạt động đều theo đuổi hoà bình thông qua sự thịnh vượng.

“CON NGƯỜI”

AEON luôn tôn trọng phẩm giá con người và đề cao các giá trị tốt đẹp trong quan hệ con người.

“CỘNG ĐỒNG”

AEON là một tập đoàn bắt nguồn từ cộng đồng và luôn tận tình đóng góp không ngừng cho cộng đồng.

*

AEON GROUP

AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO., LTD.AEON CREDIT GUARANTEE(CHINA) CO., LTD. PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIAACS TRADING VIETNAM CO., LTD.

AEON GROUP

HOMAC CORP.SUNDAY CO., LTD.*

SERVICES

ZWEI CO., LTD.*AEON CINEMAS CO., LTD.JUSVEL CO., LTD.AEON DEMONSTRATION SERVICE, INC.AEON FANTASY CO., LTD.*CERTO CO., LTD.*LIFE QUALITY SCIENCE LABORATORY INC.

FINANCIAL SERVICES

ACS CREDIT MANAGEMENT CO.,LTD.ACS INSURANCE BROKER (THAILAND)CO., LTD.ACS SERVICING (THAILAND) CO., LTDAEON CREDIT SERVICE (TAIWAN) CO., LTD.AEON INFORMATION SERVICE (SHENZHEN) CO., LTD.PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIAAEON INSURANCE SERVICE CO.,LTD.AEON BANK,LTD.AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.*ACS CAPITAL CORPORATION LTD.ACS LIFE INSURANCE BROKER (THAILAND) CO., LTD.AEON CREDIT GUARANTEE (CHINA) CO., LTD.ACS TRADING VIETNAM CO.,LTD.

GENERAL MERCHANDISE STORES

TAIWAN AEON STORES CO., LTD.AEON KYUSHU CO., LTD.*MYCAL CORPORATIONRYUKYU JUSCO CO., LTD.GUANGDONG JUSCOTEEM STORES CO., LTD.SHENZHEN AEON FRIENDSHIP CO., LTD.AEON HOKKAIDO CORP.*AEON CO.(M) BHD .*AEON SUPERCENTER CO., LTD.MYCAL KYUSHU CORPORATIONAEON (CHINA) CO., LTD.

CONVENIENCE STORES

MINISTOP CO., LTD.*

SC DEVELOPMENT OPERATIONS

AEON MALL CO., LTD.*LOC DEVELOPMENT CO., LTD.

FOOD PROCESSING, DISTRIBUTIONS, AND OTHER OPERATIONS

TASMANIA FEEDLOT PTY. LTD.AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.FOOD SUPPLY JUSCO CO., LTD.AEON TOPVALU CO., LTD.AEON GLOBAL SCM CO., LTD.

FOOD SERVICES

AEON EAHEART CO., LTD.

DRUGSTORES

CFS CORPORATION *KRAFT INC.*MEDICAL IKKOU CO., LTD.*WELPARK CO., LTD.TAKIYA CO., LTD.TSURUHA HOLDINGS,INC.*GREEN CROSS-COA CO., LTD.*DRUG TERASHIMA CO., LTD.*KUSURI NO AOKI CO., LTD.*

DEPARTMENT STORES

BON BELTA CO., LTD.
Trên các Trang Web do chúng tôi điều hành, từ những dữ liệu bạn sử dụng khi truy cập Chính sách Bảo mật này (“Các Trang Web”) của chúng tôi,Thông qua các ứng dụng phần mềm do chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng hoặc thông qua máy tính và các thiết bị di động (“Các Ứng Dụng”) của chúng tôi,Trên các Trang Truyền thông Xã hội và các ứng dụng liên kết với Chính sách Bảo mật này (gọi chung là “Các Trang Truyền thông Xã hội”) của chúng tôi,Từ các email định dạng HTML mà chúng tôi gửi cho bạn liên kết đến Chính sách Bảo mật này, vàTrong các tương tác ngoại tuyến của bạn với chúng tôi. Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi đề cập tới các Trang Web, Ứng dụng, Trang Truyền thông Xã hội, thông báo email, các hoạt động ngoại tuyến của chúng tôi một cách chung là các “Dịch vụ”.

“Dữ liệu Cá nhân” là dữ liệu nhận dạng bạn như là một cá nhân hoặc liên quan tới thông tin có thể nhận dạng một cá nhân. Dữ liệu cá nhân bao gồm:

TênĐịa chỉ thư tín (bao gồm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng)Số điện thoạiĐịa chỉ emailSố thẻ tín dụng và thẻ ghi nợẢnh hồ sơ hoặc ảnh khác của quý vịID tài khoản truyền thông xã hộiThông tin về các Biến cố Bất lợi về bạnCác thông tin khác như tuổi, quốc gia hoặc tên vật nuôi của bạn khi thông tin đó liên kết tới bạnSở thích của bạn (chẳng hạn như các chủ đề mà bạn yêu cầu dữ liệu hoặc cho thấy sự quan tâm)

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Thông qua các Dịch vụ − Ví dụ: chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân thông qua các Dịch vụ, khi bạn đăng ký nhận bản tin, đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ hoặc mua hàng.Ngoại tuyến − Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn ngoại tuyến, ví dụ: o Khi bạn đặt hàng qua điện thoại, hãy liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác; o Khi bạn ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại hội chợ hoặc ghé thăm các cơ sở của chúng tôi; o Khi bạn tham gia vào các chương trình hoặc hoạt động của chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu tại các sự kiện; o Khi bạn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc quảng bá ngoại tuyến; o Khi bạn hoặc người nào đó thay mặt bạn báo cáo một sự kiện bất lợi liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi. − Nếu bạn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của mình với bất kỳ tài khoản nào do chúng tôi cung cấp, bạn sẽ chia sẻ một số Dữ liệu Cá nhân từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, ảnh, danh sách liên hệ truyền thông xã hội và bất kỳ dữ liệu nào khác có thể (hoặc bạn cho phép) được truy cập với chúng tôi khi bạn kết nối tài khoản truyền thông xã hội của mình với bất kỳ tài khoản nào do chúng tôi cung cấp. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần thu thập Dữ liệu Cá nhân để cung cấp các Dịch vụ được yêu cầu cho bạn. Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến những người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích kinh doanh hợp pháp khi chúng tôi tương tác với khách hàng, công chúng, chuyên gia và khách hàng của chúng tôi.

Xem thêm: Bảng Công Thức Đạo Hàm Mũ Và Logarit, Bảng Công Thức Tích Phân

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân khi tương tác với Khách hàng và Công chúng cho các mục đích sau, bao gồm:

Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân:

Cho các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con và chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. − Công ty thành viên, công ty con hoặc chi nhánh của AEON đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chuyển giao và sử dụng.Cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. − Các bên thứ ba này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ khác.Cho các bên thứ ba, để cho phép họ gửi cho bạn thông tin tiếp thị, phù hợp với lựa chọn của bạn.Cho các nhà tài trợ bên thứ ba về rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự, phù hợp với các lựa chọn của bạn.Cho các công ty khác mà chúng tôi cộng tác về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. − Các công ty này có thể bao gồm các đối tác đồng quảng cáo của chúng tôi cho các sản phẩm mà chúng tôi cùng nhau phát triển và/hoặc tiếp thị. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cũng có thể chọn tiết lộ Dữ liệu Cá nhân. − Bạn có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân trên bảng tin, trò chuyện, trang hồ sơ, blog và các dịch vụ khác mà bạn có thể đăng tải dữ liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các Trang truyền thông Xã hội của chúng tôi). Xin lưu ý rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn đăng tải hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ được công khai và có thể cung cấp cho những người dùng khác và công chúng nói chung. − Bạn cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân thông qua hoạt động chia sẻ xã hội của mình. Khi bạn kết nối tài khoản Dịch vụ với tài khoản truyền thông xã hội, bạn có thể chia sẻ dữ liệu với bạn bè được liên kết với tài khoản truyền thông xã hội của bạn, với những người dùng khác và với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của bạn. Bằng cách đó, bạn cho phép chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu này và bạn hiểu rằng việc sử dụng dữ liệu được chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của nhà cung cấp truyền thông xã hội.

Chúng tôi cũng sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết hoặc phù hợp:

Để tuân thủ luật và quy định hiện hành.Để hợp tác với chính quyền công và chính phủ.Để phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.Liên quan đến việc bán, tái tổ chức, liên doanh hoặc giao dịch kinh doanh khác, trong đó chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba.Vì các lý do pháp lý khác, chẳng hạn như thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc những người khác.

Việc sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn có thể xảy ra bên ngoài quốc gia cư trú của bạn.

“Dữ liệu Cá nhân” là bất kỳ dữ liệu nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến thông tin có thể nhận dạng cá nhân:

Dữ liệu trình duyệt và thiết bịDữ liệu sử dụng ứng dụngDữ liệu được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khácDữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu khác do bạn cung cấp không tiết lộ danh tính cụ thể của bạnDữ liệu đã được tổng hợp theo cách sao cho dữ liệu đó không còn tiết lộ danh tính cụ thể của bạn nữa

Một số Dữ liệu Khác sẽ được coi là Dữ liệu Cá nhân ở một số quốc gia. Nếu chúng tôi được yêu cầu xử lý Dữ liệu Khác dưới dạng Dữ liệu Cá nhân theo luật hiện hành, thì chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, như được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Khác theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của bạn Một số dữ liệu được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động qua thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát Truy cập Truyền thông (Media Access Control, MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và model thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, tên và phiên bản của Dịch vụ (chẳng hạn như Ứng dụng) mà bạn đang sử dụng.Thông qua việc sử dụng Ứng dụng của bạn Khi bạn tải xuống và sử dụng một Ứng dụng, chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như ngày và giờ ứng dụng trên thiết bị của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi và dữ liệu và tệp nào đã được tải xuống Ứng dụng dựa trên mã số thiết bị của bạn.Sử dụng các cookie Cookie là các mẩu dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên máy tính mà bạn đang sử dụng. Cookie cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu như loại trình duyệt, thời gian sử dụng Dịch vụ, các trang đã truy cập, các trang web chuyển tới và dữ liệu lưu lượng truy cập khác. Hiện tại, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt. Nếu bạn không muốn dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tự động từ chối cookie hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận một cookie cụ thể (hoặc các cookie) từ một trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể gặp phải một số bất tiện trong việc sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ chúng tôi có liên quan đến sở thích và nhu cầu của bạn.Sử dụng thẻ pixel, và các công nghệ tương tự khác Thẻ pixel (còn được gọi là tập tin chỉ báo và đồ họa GIF) có thể được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng Dịch vụ (bao gồm cả người nhận email), đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và biên soạn số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch vụ và tỷ lệ trả lời.Địa chỉ IP Địa chỉ IP của bạn được Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính của bạn. Địa chỉ IP có thể được xác định và đăng nhập tự động trong các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào người dùng truy cập Dịch vụ, cùng với thời gian của lượt truy cập và (các) trang đã truy cập. Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức sử dụng, chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.Vị trí Vật lý Chúng tôi có thể thu thập vị trí vật lý của thiết bị của bạn bằng cách, ví dụ: sử dụng tín hiệu vệ tinh, tháp điện thoại di động hoặc Wi-Fi. Chúng tôi có thể sử dụng vị trí vật lý của thiết bị để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí được cá nhân hóa. Trong một số trường hợp, bạn có thể được quyền chấp thuận hoặc từ chối việc sử dụng vị trí thiết bị của mình, nhưng, nếu có, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa phù hợp.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khác cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi được yêu cầu làm theo cách khác theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp Dữ liệu Khác với Dữ liệu Cá nhân. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu được kết hợp dưới dạng Dữ liệu Cá nhân miễn là đó là dữ liệu được kết hợp.

Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trong tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào được đảm bảo an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Bạn có thể chọn không:

Nếu bạn muốn xem xét, sửa chữa, cập nhật, ngăn chặn, hạn chế hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi, phản đối xử lý dữ liệu của bạn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu nhận bản sao điện tử Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích truyền tải dữ liệu đó cho một công ty khác (trong phạm vi quyền chuyển đổi dữ liệu được cung cấp cho bạn theo luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn phù hợp với luật hiện hành. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân được liên kết với địa chỉ email cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu của bạn và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi triển khai yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại dữ liệu nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ và/hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa (ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn không thể thay đổi hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất việc mua hoặc khuyến mãi đó), hoặc để có thể tôn trọng các yêu cầu chọn không tham gia.

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân cho đến khi nhận được yêu cầu xóa bỏ từ bạn với điệu kiện bạn đã hoàn thành tất cả giao dịch mua bán với chúng tôi hoặc sau khi đã kết thúc chương trình khuyến mãi mà bạn đã tham gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý về một khoảng thời gian lưu trữ hồ sơ nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa hồ sơ theo yêu cầu của bạn.

Chính sách Bảo mật này không xử lý và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, dữ liệu hoặc các thực hành khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào liên kết đến Dịch vụ. Việc bao gồm liên kết trên Dịch vụ không bao hàm sự xác nhận của trang web hoặc dịch vụ được liên kết bởi chúng tôi hoặc bởi các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các tổ chức khác hoặc nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, kể cả đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các Ứng dụng hoặc các Trang Truyền thông Xã hội của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác. Các quảng cáo như vậy được phân phối dựa trên việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác trên bất kỳ thiết bị nào của bạn, cũng như trên dữ liệu nhận được từ bên thứ ba. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba thực hiện điều này bằng cách đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn (bao gồm cả việc sử dụng thẻ pixel). Họ cũng sử dụng những công nghệ này, cùng với dữ liệu họ thu thập về việc sử dụng trực tuyến của bạn, để nhận ra bạn trên các thiết bị bạn sử dụng, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính xách tay. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực hành này và tìm hiểu cách chọn không tham gia trong trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động trên thiết bị cụ thể mà bạn đang truy cập Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Trừ khi có quy định khác, Dịch vụ không được hướng đến trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền thích hợp để làm như vậy và bạn có thể chứng minh quyền đó cho chúng tôi theo yêu cầu.

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở hoặc những nơi chúng tôi mời các nhà cung cấp dịch vụ tham gia và, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn hiểu rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia bạn cư trú, cho doanh nghiệp có thể có quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quy tắc của quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Trừ khi chúng tôi yêu cầu cụ thể, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi, và không được tiết lộ, bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: số an sinh xã hội, dữ liệu liên quan đến chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sinh trắc học hoặc đặc điểm di truyền, tiểu sử phạm tội hoặc thành viên công đoàn) trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bằng cách khác cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán được thực hiện thông qua Dịch vụ. Nếu bạn muốn thanh toán qua Dịch vụ, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được thu thập bởi bên thứ ba đó chứ không phải bởi chúng tôi và sẽ tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba, thay vì Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba này.

Xem thêm: Review Son Mac Limited 2020 Vỏ Trắng Màu, (Chính Hãng) Son Mac Loud And Clear Vỏ Trắng Màu

Chú thích “CẬP NHẬT LẦN CUỐI” ở trên cùng của Chính sách Bảo mật này cho biết Chính sách Bảo mật này được sửa đổi lần cuối khi nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ theo những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng theo thông tin:

sentory.vn

Địa chỉ trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU WEBSITE

*

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *