How often là gì?

Cách dùng How often và How :

How often có nghĩa là hỏi mình làm một việc gì đó thường xuyên đến mức nào, nghĩa là bao lâu thì làm, vi dụ 1 lần 1 tuần, 1 lần 1 tháng…
– Once : 1 lần
– Twice: 2 lần
– Three times: 3 lần
– Four times : 4 lần…
(từ 3 lần trở lên thì dùng từ “times” nghĩa là “lần” nhé)

Hoặc chúng ta cũng có thể dùng những trạng từ chỉ sự thường xuyên để trả lời.
e.g: How often do you eat at a restaurant? – Sometimes.
(Anh ăn ỏ nhà hàng thường xuyên như thế nào? -Thỉnh thoảng.)
Hoặc dùng từ every (mỗi) nếu là hành động đều đặn, thường xuyên
e.g: How often do you drink coffee? – Every morning.
(Anh uống cà phê thường xuyên như thế nào? – Mỗi buổi sáng.)

How ngoài câu hỏi thăm sức khoẻ ta rất quen (How are you?) còn dùng để hỏi phương tiện đi lại, nghĩa là “đi bằng gì”.
Lúc đó chúng ta dùng chữ By + N (chỉ phương tiện) để trả lời.
e.g: How do you go to school? – (I go to school) By bicycle.
(Bạn đi học bằng gì? – Bằng xe đạp.)
Tuy nhiên, lưu ý là chúng ta dùng “on foot” khi nói đi bộ và “on horseback” khi nói “cưỡi ngựa”
e.g: How does Mary go to work? – On foot. ” alt=”” aria-hidden=”true” />1f60a She walks to work.)
(Mary đi làm bằng gì? – Đi bộ. )

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *