Mẫu Đơn Ủy Quyền Nhận Tiền Mới Nhất Năm 2019, Mẫu Giấy Ủy Quyền Nhận Tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc là mẫu giấy ủy quyền cho một cá nhân được quyền nhận tiền đặt cọc như trong hợp đồng đã ký kết thay cho bản thân. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn ủy quyền nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày…..tháng……năm………

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng ……………..

Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên được ủy quyền (Bên B):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

1- Mục đích ủy quyền: ……………………………

2- Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

3- Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.

4- Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số………. và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.

Điều 2.

Xem thêm: Document.Getelementbyid Là Gì, Thao Tác Với Dom Bằng Javascript

Phạm vi ủy quyền

1- Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.

2- Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số………………………….

Điều 3. Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4. Hiệu lực ủy quyền

1- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Mía Nhiều Có Tốt Không ? 7 Công Dụng Của Nước Mía Với Sức Khỏe

2- Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ……….. hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *