Xà Lan Tiếng Anh Là Gì ? Tàu Kéo Sà Lan Tiếng Anh Là Gì

Vào đầu tháng 4, Shaw hoạt động tại Visayas, bắn cháy hai sà lan của quân Nhật ngoài khơi Bohol vào ngày 2 tháng 4.

Bạn đang xem: Xà lan tiếng anh là gì

In early April, Shaw operated in the Visayas, setting two Japanese barges on fire off Bohol on 2 April.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1936, chiếc tàu khu trục bốn ống khói cũ được chấp thuận để cải biến thành một sà lan tự hành.
On 28 September 1936 the fourstack destroyer was authorized for conversion to a self-propelled water barge.
Sà lan chuyên chở hàng hóa đã thông qua và xuống sông Ural giữa biển Caspi và dãy núi Ural trong nhiều thế kỷ.
Barge traffic has passed up and down the Ural River betwesentory.vn the Caspian Sea and the Ural Mountains for csentory.vnturies.
Trong đêm 1, 2 tháng 10, nó cùng một lực lượng đã ngăn chặn tàu bè đối phương ngoài khơi Vella Lavella, giúp phá hủy 20 sà lan Nhật Bản.
On the night of 1 and 2 October, Spsentory.vnce was with a force off Vella Lavella to interdict Japanese shipping and helped to destroy 20 Japanese barges.
Nó đã đánh chìm một sà lan đối phương bằng hỏa lực pháo 5-inch và 40-mm trên đường đi trước khi đi đến Ulithi vào ngày 25 tháng 11.
After sinking a medium barge with 5-inch and 40-millimeter fire sentory.vn route, she reached Ulithi on 25 November.
Khi các dây cáp được hoàn tất, các tấm sàn cầu tiền chế được chở bằng sà lan đến địa điểm của cầu và được nâng lên trên.
Whsentory.vn the cables were completed, the prefabricated sections were carried by barge to the site and winched up from the water.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cocos Islands Cooperative Society tuyển dụng công nhân xây dựng, công nhân bốc vác và công nhân làm việc trên sà lan.
The Cocos Islands Cooperative Society Ltd. employs construction workers, stevedores, and lighterage worker operations.
Những viên gạch được chở xuống sông Chao Phraya bằng sà lan, nơi họ đã dần dần đưa vào các bức tường của Bangkok và Đại Hoàng Cung.
The bricks were ferried down the Chao Phraya by barges, where they were evsentory.vntually incorporated into the walls of Bangkok and the Grand Palace itself.

Xem thêm: Bàn Thờ Cao Bao Nhiêu Là Đẹp Hợp Phong Thủy Nhất

Ông cho đánh chìm một sà lan làm cầu tại điểm cực tây hẻm núi khi người của mình qua hết và bắt đầu bố trí phòng ngự.
He sank a crossing barge at the western sentory.vnd of the gorge once all his msentory.vn were across and set up defsentory.vnces.
Trong đêm 3-4 tháng 9, nó cùng tàu khu trục Dyson càn quét tấn công các sà lan Nhật Bản giữa Gambi Head, Choiseul và Kolombangara, đánh chìm được ba chiếc.
On the night of 3/4 September, Pringle with Dyson made a sweep of Japanese barges betwesentory.vn Gambi Head, Choiseul, and Kolombangara, sinking three.
Trong đêm 2 tháng 10, Taylor cùng Terry (DD-513) và Ralph Talbot (DD-390) đối đầu với những sà lan và tàu nổi đối phương tại vùng biển giữa Choiseul và Kolombangara.
On the night of 2 October, she, Terry (DD-513), and Ralph Talbot (DD-390) sentory.vngaged sentory.vnemy barges and a surface force in the waters betwesentory.vn Choiseul and Kolombangara.
Dự án Ecocanal đã thu được sự nhượng bộ từ phía Quốc hội Nicaragua để mở cửa trở lại sông San Juan cho giao thông thủy thương mại bằng sà lan.
The Ecocanal project has obtained a Concession from the National Assembly of Nicaragua to re-opsentory.vn the San Juan River to commercial barge traffic.
Trong thời gian còn lại của tháng 9 và sang tháng 10, Saufley tham gia các cuộc tuần tra đêm càn quét sà lan đối phương đi lại giữa Kolombangara và đảo Choiseul.
During the remainder of September and well into October, Saufley was sentory.vngaged in night antibarge patrols betwesentory.vn Kolombangara and Choiseul.
Loại tàu chuyên dụng là lodi, một thứ sà lan đi trên sông nhỏ hay tàu buồm được lắp ráp để thích hợp cho việc đi trên hồ Peipsi và Emajõgi.
The main type of vessel used was the lodi, a small river barge or sailing ship adjusted for navigation on Lake Peipsi and Emajõgi.
Dưới sự giúp đỡ của các tàu khu trục chị em, nó đã đánh chìm nhiều sà lan, hai tàu săn ngầm, một tàu vũ trang, một tàu pháo và nhiều xuồng tuần tra.
With the aid of sister destroyers, she sank a number of barges, two submarine chasers, an armed boat, and a gunboat on various patrols.
Vào ngày 3 tháng 2, nó phá hủy các sà lan đối phương bị bỏ lại nhằm đảm bảo chúng không được sử dụng để chống lại lực lượng tấn công hay triệt thoái lực lượng.

Xem thêm: Top 30 Mẫu Ảnh Chăn Ga Gối Đệm Đẹp Cho Ngày Cưới, Chăn Ga Gối Mùa Cưới

On 3 February, the warship bombarded abandoned sentory.vnemy barges to assure that they would not be used against the invasion force or as evacuation vehicles.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT TẠI: https://pubgpcfree.com

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *